НАШИТЕ КЛИЕНТИ


Мини "Марица изток"


Тютюнев комбинат "Слънце"

Голямата част от производствата са базирани на термодинамични процеси осъществявани с електрически нагреватели. От качествата и дълготрайноста на нагревателите зависи изцяло рентабилността и ритмичноста на производството. Именно тук фирма “ЖАМЕ” е намерила своята пазарна ниша. С ценен опит и висококачествени нагреватели успяваме да помогнем на всеки наш клиент.
Производство на пластмасови и каучукови изделия фирма “Темпо”
Производство на халва фирма “Успех” ССБ
Производство на алуминиеви профили за дограма фирма “Стилмет” АД
Практически е невъзможно да изброим всички наши клиенти пък и едва ли е нужно. Достатъчно е че съществуваме и си имаме доверие.