БАРАБАННИ НАГРЕВАТЕЛИ

Керамични
- работна температура до 550 С
- натоварване до 7.5 W/sm
- минимален диаметър 35 mm
- възможност за рециклиране
- отлични термодинамични показатели
- висока устойчивост

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ КЕРАМИЧНИ НАГРЕВАТЕЛИ

ПРЕДИМСТВА НА ЕНРГОСПЕСТЯВАЩИТЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Намалява се мощноста инсталирана в машината до 30%

Спестяват от 15-20% електроенергия.

Подобряват работата на машината защото тя по-слабо се влияе от температурата на околната среда. По-бързо загрява и по-лесно поддържа зададената температура.

По-слабо загряване на пространството около
машината.

МИКАНИТОВИ НАГРЕВАТЕЛИ

- работна температура до 300 С
- минимален диаметър 25 mm
- натоварване до 3.5 W/sm
- дебелина на пакета от 3 до 5 mm
На базата миканитовата и керамичната изолация могат да бъдат произведени нагреватели във вид на ленти, плочи и всякакви други пространствени форми

ЦЕНИ

Цената на барабанните нагреватели се изчислява на база разгъната повърхност и вид на нагревателя. В таблицата по-долу са посочени ориентировъчните цени. Крайната цена се формира в зависимост от допълнителни изисквания на клиента и поръчаното количество
Вид
ЕЛЕМЕНТИ
Нагревател
(Желязо)
Нагревател
(Cr Ni)
Изолация
до 5 мм
Изолация
над 5 мм
КЕРАМИЧЕН
0.15
0.18
0.03
0.09
МАКАНИТОВ
0.05
0.08
-
-
Цените са в лева за квадратен сантиметър с включен ДДС.