ТРЪБНИ НАГРЕВАТЕЛИ

Най-широко използваните нагреватели в електротехниката. Разполагаме с богато разнообразие тръби като размери и материал.

НОВО!!!

 Имаме  собствена технология за производство на електрически нагреватели приложими в химическата и хладилна техника, отличаващи се с абсолютна надеждност и влаго устойчивост.

Фирма РЕОТАН ЕООД произвежда пълната гама нагреватели за промишлеността, предназначени да работят във въздушна, водна, маслена и химически агресивна среда.
При проектирането и производството се стремим към постигането на оптимални показатели с цел осигуряването безпроблемната работа на машините.
Там където има възможност предлагаме нагреватели подлежащи на рециклиране, с което се снижава себестойността на произвеждания от Вас продукт.
Оказваме пълно съдействие при проектиране, или усъвършенстване на машина с термодинамични процеси.