ПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Ремонта и производството на промишлени нагревателни системи е основната дейност на фирма  РЕОТАН ЕООД

Пещи, скари, фурни, парогенератори, шприцове, и т н.Участваме в проектирането  на нови съоръжения в електронагревателната част  с цел  подобряване на работата и обслужването.Напоследък  след драстичното покачване на цените на горивата успешно преустройваме производства от течни горива на електрическо загряване.