ЕКСПРЕСНО ПОДГРЯВАНЕ НА ВОДА

Приложимо навсякъде където е необходимо непрекъснат поток от големи количества топла вода.

Осигуряването работата на бетонови възли през зимния период
Загряване на плувни басейниПромишлени процеси при които е необходим неспирен поток от топла вода   Загряването на вода е свързано с отлагане на котлен камък и висок разход на енергия. В процес на  нашата дейност разработихме промишлено устрйство  за експресно загряване на вода. Предимствата на устройството са следните:

  • Отлагането на котлен камък е сведено до толкова ниско ниво че е без значение. До момента наши устройства работят повече от 12 години  без да  се  е налагало  да бъдат почиствани от бигор.  • Разхода на ел. енергия  е  с 25% по-нисък в сравнение с класически нагревател. Този занижен разход плюс конюктурата на пазара с горивата  прави топлата вода в пъти по-евтина в сравнение на добиваната с мазут или нафта
  • Самата инвестиция за монтаж на експресния нагревател е далеч по-ниска от аналогични системи.
  • Системата е компактна,модулна и лесно може да се транспортира на друг обект
  • Абсолютна  безаварийност. До момента  не  сме  получавали нито едно повикване за гаранционен или след гаранционен сервиз вече 12 години
  • Пълна автоматизираност на процеса